Lille Byg

Lille Byg er en lille tømrervirksomhed på Bornholm, der tilbyder kvalitetsarbejde med fokus på kundepleje og naturmaterialer.

Koncept

Et mere personligt forhold til sin tømrer har sine fordele. Løsningerne kan skræddersys, sparring er mere direkte, og rådgivningen ærlig, da der kun forholdes til tømrerens egen faglighed og dig som kunde. Hos Lille Byg er ambitionen at oprette et gensidigt tillidsforhold.

Kvalitet og sans for detaljen dækkes ikke altid af standardiserede materialer og løsninger. Lille Byg trækker på et netværk af specialiserede håndværkere indenfor restaurering, indblæst isolering, lerpuds, naturmaterialer, bæredygtigt byggeri, mm. Dette giver dig flere valgmuligheder når det kommer til indeklima, energibesparelser, ergonomi, vedligehold og æstetik.

Større byggeri har større omkostninger – mere udstyr, værkstedsfaciliteter, lagerplads, planlægning, administration, etc. Ved at holde sig til mindre opgaver, betaler du hos Lille Byg kun for det nødvendige. 

Mindre Byggeri

Lille Bygs opgaver ligger typisk inden for 5.000 til 250.000 kr – eks moms for selve tømrer-delen. Det er mindre opgaver som enten kan løses på en eller tomandshånd, eller i sammenarbejde med Lille Bygs netværk af specialiserede selvstændige. Det er opgaver der som udgangspunkt ikke kræver omfattende udstyr.

Lille Byg tager sig gerne af henvendelser omkring større renoveringer og nybyggeri, men indgår i denne forbindelse som underleverandør.

EKSEMPLER

Pris

Opgaver udføres enten på timeløn med estimat, tilbud eller overslag. Eventuelle større komplikationer eller uvisheder gennemgås med dig før opgaven påbegyndes, og afregnes altid på timeløn. Ligeledes udføres hastesager altid på timeløn.

Denne afregningsmetode er valgt fordi den skaber bedste betingelser for gensidig tillid, da tømreren ikke behøver at blæse prisen unødigt op, eller gå på kompromis med udførslen af sit håndværk.

Forventningsafstemning og sparring er vigtigt. Det er vigtigt at tømreren hjælper dig med at blive realistisk afklaret i forhold til ønsker om hastighed, kvalitet og pris, såvel som at der bliver lyttet og valgt løsninger der matcher dine behov. Lille Byg bestræber sig altid på at udføre byggeri med faglig stolthed og stort hensyn.

Hos Lille Byg er rådgivning, udarbejdelse af estimater, tilbud og overslag altid gratis. Timeprisen ligger på 395 kr -eks moms. Denne pris bliver årligt justeret i forhold til inflationen i dansk økonomi.

Om

Lille Byg er tømrermester Anders Michael Nielsens enkeltmands-virksomhed – som ikke har planer om at vokse sig større. Ambitionen har i stedet været at skabe en tømrervirksomhed som er til at snakke med, som tilbyder et større udvalg af kvalitetsmaterialer, og som med fokus på mindre byggeri har barberet unødige omkostninger fra.

Lille Byg udfører byggeri for både private og virksomheder.