Mindre Byggeri

Lille Bygs opgaver ligger typisk inden for 5.000 til 250.000 kr – eks moms for selve tømrer-delen. Det er mindre opgaver som enten kan løses på en eller tomandshånd, eller i sammenarbejde med Lille Bygs netværk af specialiserede selvstændige. Det er opgaver der som udgangspunkt ikke kræver omfattende udstyr.

Lille Byg tager sig gerne af henvendelser omkring større renoveringer og nybyggeri, men indgår i denne forbindelse som underleverandør.

EKSEMPLER