Pris

Opgaver udføres enten på timeløn med estimat, tilbud eller overslag. Eventuelle større komplikationer eller uvisheder gennemgås med dig før opgaven påbegyndes, og afregnes altid på timeløn. Ligeledes udføres hastesager altid på timeløn.

Denne afregningsmetode er valgt fordi den skaber bedste betingelser for gensidig tillid, da tømreren ikke behøver at blæse prisen unødigt op, eller gå på kompromis med udførslen af sit håndværk.

Forventningsafstemning og sparring er vigtigt. Det er vigtigt at tømreren hjælper dig med at blive realistisk afklaret i forhold til ønsker om hastighed, kvalitet og pris, såvel som at der bliver lyttet og valgt løsninger der matcher dine behov. Lille Byg bestræber sig altid på at udføre byggeri med faglig stolthed og stort hensyn.

Hos Lille Byg er rådgivning, udarbejdelse af estimater, tilbud og overslag altid gratis. Timeprisen ligger på 395 kr -eks moms. Denne pris bliver årligt justeret i forhold til inflationen i dansk økonomi.